The Official Website of Nepal Olympic Committee

2nd Youth Olympic Games 2014 will be held on 16- 27 August 2014 in Nanjing-china. In this event Nepal Olympic Committee had send their four Association athletes to International qualifying round which they had provided to Universality Places by IOC tripartite Commission. Boxing-Mr. Shushant Manandhar, Badminton- Mr. Dipesh Dhami, Archery - Ms. Rashmi Darlami, Athletics - Ms. Sangita Khadka respectively, but due to Minimum Qualification Criteria Meet Mr.Shushant Manandhar and Ms. Rashmi Darlmai had disqualified from 2nd Youth Olympic Games 2014.
Mr. Dipesh Dhami (Men-Single Badminton), and Ms. Sangita Khadka (3,000 Mt Athletics) going to participate in 2nd Youth Olympic Games 2014 and in official Athletics Mr. RadhaKrishna Bista is participate and Mrs. Jyoti Rana EB members of NOC/Nepal participate as a Chef De Mission.

यही सन् २०१४ अगष्ट १६ तारीख देखि २८ तारीख सम्म मित्रराष्ट्र चीनको नान्जिङ्गमा दोस्रो युथ ओलम्पिक गेम्स हुन गइरहेको छ । विगतको पहिलो युथ ओलम्पिक गेम्स ( सिंगापुर, २०१०) मा जस्तै नेपालले यसपालीको युथ ओलम्पिक गेम्समा पनि सहभागीता जनाउने भएको छ  ।
अन्र्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको Universality places  अन्र्तगत पाउने २ जना पुरुष र २ जना महिलाको कोटाका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विभिन्न खेलहरुको नामावली पठाइएको थियो । जसमा IOC, विभिन्न खेलका अन्र्तराष्ट्रिय महासंघ तथा आयोजक समिति सहितको Tripartite Commission ले  नेपाललाई देहायका खेलहरुमा कोटा निर्धारण गरेका थिए ।
१) बक्सिङ्ग (पुरुष)
२) ब्याडमिटण्न (पुरुष)
३) आर्चरी (महिला )
४) एथलेटिक्स (महिला)
बक्सिङ्गमा श्री सुशान्त मानन्धर, ब्याडमिण्टनमा श्री दिपेश धामी, आर्चरीमा श्री रश्मिी दर्लामी र एथलेटिक्समा श्री संगिता खड्का छनौट गरिएको थियो । तर बक्सिङ्गका खेलाडी श्री सुशान्त मानन्धर र आर्चरीका खेलाडी श्री रश्मिी दर्लामीको अन्र्तराष्ट्रिय छनौट प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा Minimum Qualification Criteria Meet नगरेकोले वहाँहरु २ जना सहभागी हुन नपाउने जानकारीमा आएको हुँदा यसपालीको युथ ओलम्पिक गेम्समा एथलेटिक्सका संगिता खड्का र ब्याडमिण्टनका दिपेश धामी मात्र सहभागी हुनेछ ।
नेपालकालागिउक्तगेम्सकोसेफदमिशननेपालओलम्पिककमिटीकासदस्यश्रीज्योतिराणाकोनेतृत्वमासहभागीहुनेछ।सोप्रतियोगितामाश्रीसंगिताखड्कालेएथलेटिक्सको३,०००मीरश्रीदिपेशधामीलेब्याडमिण्टनकोसिंगलमासहभागीताजनाउनेछ।साथैअफिसियलमाएथलेटिक्सकाश्रीराधाकृष्णविष्टउक्तटोलीमारहेकोछ।2nd Youth Olympic Games 2014 will be held on 16- 27 August 2014 in Nanjing-china. In this event Nepal Olympic Committee had send their four Association athletes to International qualifying round which they had provided to Universality Places by IOC tripartite Commission. Boxing-Mr. Shushant Manandhar, Badminton- Mr. Dipesh Dhami, Archery - Ms. Rashmi Darlami, Athletics - Ms. Sangita Khadka respectively, but due to Minimum Qualification Criteria Meet Mr.Shushant Manandhar and Ms. Rashmi Darlmai had disqualified from 2nd Youth Olympic Games 2014.
Mr. Dipesh Dhami (Men-Single Badminton), and Ms. Sangita Khadka (3,000 Mt Athletics) going to participate in 2nd Youth Olympic Games 2014 and in official Athletics Mr. RadhaKrishna Bista is participate and Mrs. Jyoti Rana EB members of NOC/Nepal participate as a Chef De Mission.

यही सन् २०१४ अगष्ट १६ तारीख देखि २८ तारीख सम्म मित्रराष्ट्र चीनको नान्जिङ्गमा दोस्रो युथ ओलम्पिक गेम्स हुन गइरहेको छ । विगतको पहिलो युथ ओलम्पिक गेम्स ( सिंगापुर, २०१०) मा जस्तै नेपालले यसपालीको युथ ओलम्पिक गेम्समा पनि सहभागीता जनाउने भएको छ  ।
अन्र्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको Universality places  अन्र्तगत पाउने २ जना पुरुष र २ जना महिलाको कोटाका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विभिन्न खेलहरुको नामावली पठाइएको थियो । जसमा IOC, विभिन्न खेलका अन्र्तराष्ट्रिय महासंघ तथा आयोजक समिति सहितको Tripartite Commission ले  नेपाललाई देहायका खेलहरुमा कोटा निर्धारण गरेका थिए ।
१) बक्सिङ्ग (पुरुष)
२) ब्याडमिटण्न (पुरुष)
३) आर्चरी (महिला )
४) एथलेटिक्स (महिला)
बक्सिङ्गमा श्री सुशान्त मानन्धर, ब्याडमिण्टनमा श्री दिपेश धामी, आर्चरीमा श्री रश्मिी दर्लामी र एथलेटिक्समा श्री संगिता खड्का छनौट गरिएको थियो । तर बक्सिङ्गका खेलाडी श्री सुशान्त मानन्धर र आर्चरीका खेलाडी श्री रश्मिी दर्लामीको अन्र्तराष्ट्रिय छनौट प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा Minimum Qualification Criteria Meet नगरेकोले वहाँहरु २ जना सहभागी हुन नपाउने जानकारीमा आएको हुँदा यसपालीको युथ ओलम्पिक गेम्समा एथलेटिक्सका संगिता खड्का र ब्याडमिण्टनका दिपेश धामी मात्र सहभागी हुनेछ ।
नेपालकालागिउक्तगेम्सकोसेफदमिशननेपालओलम्पिककमिटीकासदस्यश्रीज्योतिराणाकोनेतृत्वमासहभागीहुनेछ।सोप्रतियोगितामाश्रीसंगिताखड्कालेएथलेटिक्सको३,०००मीरश्रीदिपेशधामीलेब्याडमिण्टनकोसिंगलमासहभागीताजनाउनेछ।साथैअफिसियलमाएथलेटिक्सकाश्रीराधाकृष्णविष्टउक्तटोलीमारहेकोछ।