The Official Website of Nepal Olympic Committee

 
         Ram Krishna Shrestha      
President
 
Tilak Bahadur Raut
Secretary General
 

Nepal Weight Lifting Association
 
President
Ram Krishna Shrestha
Vice-President
Parth Sarathi Sen Gupta
Jagdish Pradhan
Samsuddin Siddiqui
Rajan Kumar Badagami
Rukesh Tandukar
Secretary General
Tilak Bahadur Raut 
Secretary 
Kumar Man Shrestha
Joint Secretary
Rameshwor Shrestha
Treasuer
Rudra Bahadur Neupane
Members
Geeta Shrestha
Rajendra Pradhan
Ratna Man Mali
Prem Kumar Kaushal
Gopal Bahadur Shrestha
Satrughan Yadav
Dipendra Kumar Thakur
Shiv Narayan Chaudhari
Mahesh Kumar Yadav
Ajay Shahi
 
National Sports Stadium, Tripureshwor,Kathmandu
Post Box No. 11455
Tel: 977-1-5202667,  Fax: 977-1-5202668
Election Date: 2076.10.18
Tel: 977-1-5202668, Fax: 977-1-5202668
Email:nepalweightlifting@nocnepal.org.np