All Nepal Table Tennnis Association

Chaturandana Raj Vaidya
President


Shankar Gautam
Secretary General

All Nepal Table Tennis Association

 

President

Chaturananda Rajvaidya

Vice-President

Dharma Man Bajracharya

Mahendra Ligal

General Secretary

Shankar Gautam

Seretary

Rajendra Kapali

Treasurer

Tejendra Singh Mahara

Executive Member

Sandhya Shakya

Sanjaya Aryall

Krishna Kumar Shrestha

Pradip Shrestha
Gokarna Chalise

Mailing Address: National Sports Council, Tripureshwor,Kathmandu
Election Date: 29 November 2016

P. O. Box 10782
Kathmandu, Nepal
Tel: ‎+977-1-4104539/4104538, ‎+9779851024125 
Email:
chaturanandarajvaidya@gmail.com,
          iushanker@hotmail.com