Marketing and sponsor Commission

Marketing and Sponsor Commission

Chairperson

 • Gopal Sundar Lal Kakshapati

Members

 • Gajendra Bohra
 • Indira Gurung
 • Jitendra Shrestha
 • Prakash Samsher Rana
 • Pratiksha Giri
 • Sanjeeb Tuladhar
 • Silu Shrestha
 • Tashi Ghale
 • Tajendra Singh Mahara
 • Nabin Bikram Shah