Nepal Fencing Association


Mr. Sunil Kumar Shrestha
President

 


Sujan Lal Shrestha
Secretary General

President
Mr. Sunil Kumar Shrestha
Vice-President
Mr. Devendra Prasad Shrestha
Mr. Narayan Prasad Poudel
Ms. Helga Rana Rayamaji
Mr. Nirakar Man Singh
General Secretary
Mr. Sujan Lal Shrestha
Secretary
Mr. Abishek Karki
Treasurer
Mr. Anup Kapali
Member
Mr. Satish Baidhya
Mr. Rajendra Kumar Shrestha
Mr. Rek Maya Gurung
Mr. Surendra Prasad Chaudhari
Mr. Prabin Lal Napit
Mr. Sabin Manandhar
Mr. Rubin Manandhar
Mr. Gyan Bahadur Tamang
Mr. Harish Panta
 
Election Date: 21st June,2019