Nepal Karate Federation


Yubaraj Lama
President

     

 

Dhawa Gurung
General Secretary

Nepal Karate Federation

 

Sno. Function Name
1. President

Yubaraj Lama

2. Vice President

Hari Sharan KC

Prakash Mohan Dhaubhadel

Dev Kumar Lama

Makendra Bahadur Singh

Dr. Om Krishna Prasain

Majendra Singh

Shyam Sherpa

3 Secretary General

Dhawa Gurung

4 Secretary

Dhojman Moktan

Balaram Mitra

5 Treasurer

Kishore Prasad Bhattarai

6 Member

Ram Bahadur Singh Thakuri

Sanjay Sundar Sinju

Ravi Maharjan

Hikmat Thapaliya

Tara Prasad Oli

Yadav Kafle

Rajendra Baral

Sashi Kumar Thitung