Nepal Volleyball Association

Mr. Jitendra Bahadur Chand
President

Mr. Roshan Shrestha
Secretary General

 

 

Nepal Volleyball Association

President

Jitendra Bahadur Chand

Vice-President

Harak Singh Dhami

Upendra Kumar Yadav

Yam Bahadur Gurung

Bhim Bahadur Oli

Madan Khadka

Gautam Prasad Lasiwa

General Secretary

Roshan Shrestha

Secretary

Sridhar Sharma

Sunkesari Mali

Binod Subedi

Ganesh Singh Thagunna

Mangal Shrestha

Mohamed Feeroz

Jhak Bahadur Midun

Treasurer

Shyam Krishna Shrestha

Executive Members

Rajkumar Gurung

Junu Pun Magar

Anju Shrestha

Prabin Shrestha

Raj Bahadur Khadka

Ganaga Thapa Shrestha

Deepak Lama

Dinesh Shrestha

Chandra Badana Rai

Jitendra Shrestha

Kumar Rai

Election Date: Bhadra 22, 2079
Mailing Address: National Sports Council, Tripureshwor,Kathmandu
Tel: 977-1-4259969 Mob: 9841501162
Email: info@volleyballassociation.org.np, jax857@yahoo.com
website: www.volleyballassociation.org.np