The Official Website of Nepal Olympic Committee

Late. Basundhara Shah
(1962-1967)
Late.  Khadga B. Shah
(1967-1977)
Sarad Chandra Shah
(1977-1988)
     
Late. Indu Bahadur Shahi
(1989-1990)
Late. Yudha Bikram Shah
(1992-1993)
Gavinda Raj Joshi
(1992-1993, 1995-1998)
   
Keshab Sthapit
(1993-1995)
Jeevan Ram Sthrestha
(1997-1997)
Rukma Shamsher Rana
(1998-2006)
   
Dhurba Bahadur Pradhan
(2006-2015)
Jeevan Ram Shrestha
(2015 - Current)