6thSAFMedal

Dhaka, Bangladesh+G2:I17
Gold – 1
1 Raju Shakya / Umesh Pradhan / Upendra Man singh / Mrigendra Mishra / Dev Narayan Chaudhari / Babu Kaji Dhaubanjar / Rajesh Thapa / Milan Bhakta Hada / Rakesh Manandhar / Kumar Rajbhandari / Sunil Prajapati / Gyanendra Serchan / Jivan Lama / Mani Shaha / Bal Gopal Maharjan / Basanta Kumar Gurung / Deepak Amatya / Rajesh Maskey / Dinesh Shrestha / Surya Man Shrestha Football
Silver - 6
1 Nima Tamang (57 kg.) Boxing
2 Umesh Katuwal (54 kg.) Boxing
3 Ram Kumar Basnet (60 kg) Judo
4 Bir Bdr. Rana (71 kg) Judo
5 Ganga Bdr. Dangol (75 kg) Judo
6 Kanchha Ram Tamang (86 kg) Judo
Bronze - 15
1 Ram Bahadur Sawad (65 kg) Boxing
2 Chitra Bahadur Gurung (81 kg) Boxing
3 Raj Kapur Thapa (91 kg.) Boxing
4 Purna Bdr. Gurung (60 kg) Boxing
5 Kishor Thapa (91 kg) Boxing
6 Om Maskey (48 kg) Boxing
7 Home Bdr. Thapa (65kg) Boxing
8 Shivadhari Yadav (46 kg) Wrestling
9 Dharma Raj Yadav (74 kg) Wrestling
10 Himalaya S. Budhathoki (55 kg.) Judo
11 Dal Bdr. Gurung (45 kg.) Judo
12 Mitra Lal Chapagai (50 kg.) Judo
13 Gop Bdr. Adhikar (100 m) Athletics
14 Tika Bogati (Marathon) Athletics
15 Khursid Ahmad Khan (Javlin throw) Athletics
 
Previous Next